นอกจากนี้ ยังมีอีกตัวอย่างก็คือ ธุรกิจเช่ารถ เช่าเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว ซึ่งลูกค้าเองก็สามารถเช่าทรัพย์สินนั้นได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แทนที่ลูกค้านั้นจะต้องซื้อทรัพย์สินชิ้นนั้นเป็นของตัวเองเลย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีระยะเวลากำหนดที่แน่นอน ว่าลูกค้าสามารถใช้ทรัพย์สินนั้นได้ถึงระยะเวลาไหน เพราะฉะนั้น Fractional ownership จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมที่ลูกค้าหรือเจ้าของพร้อมจะแชร์ทรัพย์สินกับคนอื่น เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินด้วย

Business Model ตอนที่ 16 ไอเดีย Fractional Ownership ต้นแบบคอนเซปต์สุดจี๊ดที่แบรนด์ใหญ่ยังต้องวิ่งตาม

ไอเดียคอนเซปต์ของ Fractional Ownership ค่อนข้างน่าสนใจระดับหนึ่งเลย และยังสามารถประยุกต์นำมาใช้วาง Business model ของอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีก เนื่องจากระบบการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แบบสัดส่วนในสินค้าและบริการ ทำให้ลดต้นทุน Fixed cost ลงได้เยอะทีเดียวแม้จะเป็นการแชร์ผลตอบแทนรายได้ร่วมกันก็ตาม