4 ปัญหาทำตลาดออนไลน์ที่ทำให้หลายคนขายของไม่ได้

แล้วบทเรียนทำตลาดออนไลน์เรื่องใดบ้างที่ทำให้พวกคุณไม่ประสบความสำเร็จ ? ภายใต้พลวัตของทำตลาดออนไลน์ ยิ่งทำให้เรามองไปข้างหน้าและสนใจบทเรียนในอดีตน้อยลง