Business Model ตอนที่ 40 เอาใจคนไม่ชอบซื้อด้วย ‘Rent instead of buy’

Rent instead of buy มีความตรงๆ เลยก็คือเช่าแทนที่จะซื้อ อาจจะฟังดูคล้ายกันกับ Pay per use แต่ธุรกิจประเภทนี้มีข้อแตกต่างที่ชัดเจนตรงที่ การเช่านั้นมีระยะเวลาที่กำหนดการใช้งานไว้ซึ่งไม่ใช่นับจากจำนวนการใช้งาน การเช่านั้นบางทีอาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มหากลูกค้ามีการใช้บริการที่เกินกว่ากำหนด เช่น ธุรกิจเช่ารถ โรงแรม ห้องพัก เครื่องบิน เป็นต้น

โมเดลธุรกิจนี้ จึงค่อนข้างเหมาะกับธุรกิจประเภทท่องเที่ยวหรือขายประสบการณ์ (Experience) มากที่สุด เป็นการจ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์ที่ถูกส่งผ่านสินค้า บางครั้งเราต้องการนอนพักผ่อนแต่ความคาดหวังลึกๆ คืออะไร ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยคือต้องการประสบการณ์หรูหรา เพราะฉะนั้นสินค้าเป็นแค่เครื่องมือส่งผ่านเท่านั้น เป็นการสอดคล้องกับการบริโภคยุคใหม่ที่ผู้บริโภคไม่เน้นการครอบครอง หรือที่เรียกว่า Sharing Economy

ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์เป็นแนวคิดและโมเดลธุรกิจที่ตอบสนองความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มเติมของคนที่มีสินค้าและประสบการณ์ในมือ แต่อยากจะหายรายได้เพิ่ม และยังตอบสนองกับปัญหารายได้ของคนในสังคมที่ต้องการประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิม โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินค้านั้นๆ เพียงแค่เช่ามันมาเพื่อได้สัมผัสกับประสบการณ์ชั่วคราว ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อมาเป็นเจ้าของ เช่น รถยนต์ ที่อยู่อาศัย จักรยาน หรือเครื่องใช้ภายในบ้าน เป็นต้น หรือแม้แต่เช่าสัตว์เลี้ยงเองก็ตาม ลูกค้าก็สามารถเช่าสุนัขพันธ์ที่ต้องการไปพาไปเดินเล่นได้  แต่การจะเช่าสุนัขของบริษัท Flexpetz นี้ได้นั้น ลูกค้าจำเป็นที่จะต้องผ่าการอบรมต่างๆมาก่อนแล้ว

ข้อดีของโมเดลธุรกิจเช่าแทนที่จะซื้อ

การเช่าสินค้านั้นอาจจะเป็นการช่วยลดต้นทุนที่จะเข้าถึงสินค้าชิ้นนั้นๆ บริษัทเองก็ได้กำไรจากที่มีลูกค้ามาเช่าสินค้า ส่วนลูกค้าเองก็ได้ใช้สินค้าที่ต้องการในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้ลูกค้าไม่ต้องลงทุนไปกับสินค้าชิ้นนั้นๆ อย่างจริงๆ จังๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นการช่วยประหยัดเงินแล้ว ยังกระตุ้นให้ผู้บริโภคสามารถนำรายได้คงเหลือมาลงทุนเพื่อต่อยอดได้มากขึ้น หรือนำเงินไปบริโภคสินค้าประเภทอื่นๆ ได้อีก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้จะมีรายได้เท่าเดิมก็ตาม

ข้อควรระวังของโมเดลธุรกิจเช่าแทนที่จะซื้อ

การบริโภคแบบนี้อาจส่งผลในแง่ของวัฒนธรรมการบริโภคแบบชั่วคราว ทำให้เน้นความสะดวกสบายมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เนื่องจากมีความต้องการใช้สินค้าและบริการเป็นครั้งคราว อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจบางรายที่ปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่ทันในแง่ของเทคโนโลยี

หน่วยวิจัย Oxford Martin School รายงานการประเมินผลกระทบจากโมเดลดังกล่าว พบว่า ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างการท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ในช่วงที่ Airbnb เปิดตัวให้บริการห้องพักจำนวนหลายล้านห้องทั่วโลก ซึ่งสร้างความสั่นคลอนได้ 0.25% ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *