คู่มือขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ

เราเข้าใจดีว่าการขาดเงินทุนไม่ควรเป็นปัจจัยในการหยุดฝันหากจะ ‘เริ่มต้นทำธุรกิจ’ แต่เชื่อหรือไม่ในโลกของความเป็นจริง การเริ่มต้นธุรกิจหรือการขยายธุรกิจ หากคุณไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วเนี่ย เรื่องเงินแทบจะไม่ได้สำคัญอะไรเลย

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดของการเริ่มต้นธุรกิจก็คือ การเตรียมพร้อมให้ครบทุกด้าน โดยมี Step ต่อไปนี้

ประเมินตัวเอง

การจะเริ่มต้นธุรกิจได้ คุณจำเป็นต้องตอบคำถามเหล่านี้ทั้งหมด เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้น เพราะถ้าเพียงแค่คุณต้องการรายได้มากขึ้น คุณอาจเริ่มต้นจากแค่งานเสริมนิดๆ หน่อยๆ ก็ได้ แต่การเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ซึ่งคำถามเหล่านี้จะทำให้คุณคิดออกว่าทำไมต้องเริ่มทำธุรกิจ และต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง

 • คุณมีทักษะอะไร?
 • คุณมี Passion ในธุรกิจที่จะเริ่มทำมากพอแค่ไหน?
 • คุณมีลิมิตเรื่องเงินและเวลาแค่ไหน เมื่อเกิดการล้มเหลวทางธุรกิจถึงยอมเลิกทำ?
 • ต้องใช้เงินทุนเท่าไร?
 • เท่าไรถึงคุ้มทุน ในระยะเวลาแค่ไหน?
 • ชีวิตอีก 10 ปีข้างหน้าคุณคาดหวังจะมีชีวิตแบบไหน?
 • คุณพร้อมที่จะแบกรับความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการหรือไม่?

*ซื่อสัตย์กับคำตอบของคุณ

ทำวิจัยตลาดและหาตลาดของสินค้าให้เจอ

การทำวิจัยทางการและตลาดเพื่อรองรับสินค้า เพื่อให้รู้ว่ามีคู่แข่งที่กำลังทำไอเดียธุรกิจเดียวกับคุณอยู่หรือไม่ แล้วพวกเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ส่วนการหาตลาดเป็นการทำเพื่อให้เห็นว่ามีคนต้องการสินค้าของคุณจริงๆ

 • Interviews (ลงพื้นที่สัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายแบบ Face to face)
 • Surveys (ทำแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์)
 • จัด Focus Group ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายาทางการตลาดเพื่อให้ได้ความคิดเห็นโดยตรง
 • เก็บปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือปัญหา ผ่านทางกระทู้ออนไลน์หรือ Social Listening ใน Social Media

*คำถามอาจครอบคลุมไปถึงเรื่องต่อไปนี้

 • ปัจจัยใดที่คุณพิจารณาเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้
 • สิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการปัจจุบันที่มีอยู่ในปัจจุบัน (รวมของคู่แข่ง)
 • สิ่งที่อยากแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากให้ปรับปรุง
 • ราคาที่คิดว่าเหมาะสมกับสินค้าและบริการ หรือรูปแบบการขายที่อยากซื้อ

เตรียมไอเดียและมองหาแหล่งทุน

ทุกวันนี้แค่เตรียมไอเดียเจ๋งๆ และคิดวาเป็นไปได้ พร้อมเตรียมแผนที่รัดกุม คุณก็สามารถจะเริ่มทำธุรกิจได้แล้ว ซึ่งแหล่งเงินทุนก็ไม่ได้มแค่ธนาคารเท่านั้น

อยากแรกคือ ไอเดียธุรกิจ เรื่องนี้ง่ายมาก มองให้ออกว่าทุกวันนี้มีเทคโนโลยีอะไรบ้างหรือความก้าวหน้าอะไรในอนาคตที่ใกล้มาถึงนี้ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจหรือ Disrupt ธุรกิจคุณได้บ้าง เช่ย AI หรือระบบ Big Data จากนั้นคุณจับมันมา Develop ดูว่าจะสามารถส่งเสริมให้ธุรกิจคุณเติบโตไปได้อย่างไรบ้าง

โดยเริ่มการเขียนแผนธุรกิจได้ดังนี้ BUSINESS MODEL ช่วยลดความเสี่ยงเจ๊งลง 50%

Business Model Canvas จะถูกแบ่งเป็นช่องต่างๆ โดยให้ผู้ประกอบการตอบคำถามทั้งหมด 9 ช่อง

 1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segment): ต้องระบุให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราเป็นใครเพระนี่คือหัวใจหลักของการทำธุรกิจ เพื่อป้องกันการผลิตสินค้าที่ตลาดไม่ต้องการ
 2. สินค้าและบริการ (Value Propositions): ลูกค้าจะได้อะไรเมื่อใช้สินค้า สินค้าหรือบริการของเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดได้บ้าง
 3. การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships): การบริการหลังการขาย การเข้าไปสอบถามปัญหาหรือความพึงพอใจหลังใช้สินค้าและบริการ หรือการมี Call Center
 4. ช่องทางการขายสินค้าและบริการ (Channels): ช่องทางในการทำเสนอขายสินค้าต่างๆ
 5. ที่มาของรายได้ (Revenue Streams): ต้องรู้ว่าการทำธุรกิจของคุณจะมีรายได้มาจากส่วนใดบ้าง ค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าสมาชิก ค่าโฆษณา ค่าเช่า ฯลฯ
 6. พันธมิตรธุรกิจ (Key Partners): Supplier ผู้ร่วมก่อตั้ง ผู้ร่วมทุน หรือหุ้นส่วนต่างๆ
 7. กิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ (Key Activities): การผลิต การแก้ปัญหาให้ลูกค้า การให้บริการ การสร้างเครือข่าย แคมเปญทางการตลาด เป็นต้น
 8. ทรัพยากร (Key Resource): เงินทุน ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เทคโนโลยี สถานที่ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ
 9. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure): รายจ่ายในการประกอบธุรกิจ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสถานที่ ค่าวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด ค่าพนักงาน ค่าเครื่องมือ และเทคโนโลยี เป็นต้น

ส่วนการหาแหล่งเงินทุนนอกจากการเข้าไปขอสินเชื่อกับธนาคารแล้ว ยังหาได้จากแหล่งอื่นๆ อีก แน่นอนว่าเรามักบอกอยู่เสมอว่าต้องไม่ใช่เงินเก็บ เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่เรียกว่า Venture Capital (VC) ที่พร้อมจะลงทุนไปกับคุณ หรือการเขียนแผนธุรกิจเพื่อทำการ Crowdfunding ในเว็บไซต์อย่าง Kickstarter และ Greek Bailout Fund | Indiegogo อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลยุทธ์การทำ CROWDFUNDING

ซึ่งการระดมทุนออกมาเป็น 4 รูปแบบประกอบด้วย

 • Reward-based ระดมทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ เช่น สินค้า-บริการ
 • Donation-based ระดมทุนโดยขอรับบริจาค เพื่อนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์
 • Equity-based ระดมทุนโดยได้รับหุ้นเป็นการตอบแทนหรือได้เงินในกิจการในอนาคต
 • Lending – based ระดมทุนโดยขอกู้จากคนจำนวนมาก และมีกำหนดชำระคืนพร้อมดอกเบี้ย

 

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *