White label Own brand strategy

ใช้โมเดล  White label สร้างโอกาสทางธุรกิจ

พบกับการเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจแบบ business-to-business (B2B) ที่ทำได้โดยไม่ต้องวางแผนล่วงหน้า

ไวท์ เลเบล (White Label) คือโมเดลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันระหว่างธุรกิจผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก โดยพื้นฐานแล้วเป็นโมเดลที่เหมาะกับลูกค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่กำลังสร้างแบรนด์อยู่ เนื่องจากสินค้าไม่มีชื่อเฉพาะเจาะจง ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถนำเอาสินค้าพวกนี้ไปขายได้ ด้วยการตั้งชื่อสินค้าที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงขายสินค้าชิ้นนี้ในตลาดที่แตกต่างกัน

ธุรกิจที่ได้ทำการซื้อสินค้าจากธุรกิจที่วางโมเดล ไวท์ เลเบล ไปขายนั้นจึงสามารถให้กลุ่มลูกค้าหรือตลาดไหนๆ ก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการ ตัวอย่างธุรกิจอาหารที่ผลิตมาจากโรงงานเดียวกัน แต่มีบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย และขายโดยตั้งชื่อแตกต่างกัน ซึ่งที่สำคัญในธุรกิจประเภทนี้คือลูกค้าต้องไม่ทราบว่าสินค้าที่เสนอขายนั้นจริงๆ แล้วเหมือนกัน โดยเฉพาะบริษัทอย่าง Richelieu foods ที่ผลิตพิซซ่าแช่แข็งและน้ำสลัด บริษัทผลิตสินค้าและขายสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์หลากหลายแบรนด์ แต่สุดท้ายแล้วลูกค้าเองก็ได้รับประทานพิซซ่าที่มีคุณภาพเดียวกันหมด  

Business Model ตอนที่ 55 ใช้โมเดล White label สร้างโอกาสทางธุรกิจ
แป้งพิซซ่าจาก Richelieu Foods

กลยุทธ์ ไวท์ เลเบล อาจจะเหมาะถ้าเรามีลูกค้าที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของราคา เราก็สามารถสร้างแบรนด์ใหม่ขึ้นมาได้ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของโลกธุรกิจปัจจุบันมักมีเรื่องให้พวกเราแปลกใจกันอยู่ตลอดเวลา แม้ Digital Business Consult จะบอกว่า ไวท์ เลเบล เหมาะมากกับอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและอาหารก็ตาม แต่ก็มีคนนำโมเดลธุรกิจนี้ไปพัฒนาต่อได้อย่างน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ หรือเอเจนซี่ ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำกันว่าพวกเขาเปลี่ยนมันเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างไร

เนื่องจากการทำงานของ ไวท์ เลเบล ในธุรกิจยุคใหม่ที่เกี่ยวกับดิจิทัลของทั้งผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และเอเจนซี่นั้นนั้นแตกต่างจาก ไวท์ เลเบล ในอุตสหกรรม 2.0 ที่มีลักษณะของการทำสินค้าไม่ทำแบรนด์ ไม่ติด Logo ไม่มีชื่อสินค้า

White label ในโลกดิจิทัลหมายถึงการที่บริษัทของคุณสามารถนำเสนอขายสินค้าและบริการที่เป็นของบริษัท ภายใต้ชื่อแบรนด์ของลูกค้า หรือก็คือการที่บริษัทของคุณสามารถให้บริการต่างๆ ในนามของลูกค้า เช่น การให้บริการการตลาดดิจิทัลรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา (SEO) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาแบบจ่ายเงิน (SEM) การตลาดโซเชียลมีเดีย (SMM) และการจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ โดยบริษัทของคุณทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด หรือแม้กระทั่งบริษัทดูแลโฮสต์เว็บไซต์และออกแบบเว็บไซต์ ( Website Hosting & Design Agency) ก็ถือเป็นโมเดล White label เช่นกัน

เนื่องจากไวท์ เลเบล เป็นการผลิตสินค้าขึ่นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับแบรนด์ของลูกค้า และในช่วงที่กระแสการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองบนโลกออนไลน์กลายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อทำให้ลูกค้ารู้จักและค้าหาแบรนด์ของคุณเจอ การจะมีเว็บไซต์ได้นั้นบริษัทหลายแบรนด์ก็มักจะพึ่งพาธุรกิจที่รับจ้างทำเว็บไซต์โดยเฉพาะ เนื่องจากเป็นส่วนการทำงานที่อาจไม่ถนัด และการใช้ซัพพลายเออร์นอกที่มีความเชี่ยวชาญก็ช่วยให้ตัดปัญหาหลายอย่างออกไปได้

การที่คุณสามารถนำจุดแข็งในธุรกิจของคุณไปแก้ไขปัญหาให้ธุรกิจอื่นๆ นอกอุตสาหกรรมที่เขาไม่มีความรู้ด้านนี้เลยได้นั้น เมื่อลองใช้โมเดลแบบ ไวท์ เลเบล กำลังกลายเป็นโอกาสที่สามารถทำรายให้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น