‘แบงก์ชาติ’ เปิดเสรีธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ หนุนคนไทยโอนเงินกลับประเทศมากขึ้น

‘แบงก์ชาติ’ เปิดเสรี

ธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศ หนุนคนไทยโอนเงินกลับประเทศมากขึ้น

‘แบงก์ชาติ’ เปิดเสรีธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศจากเดิมคนไทยต้องมีสัดส่วนถือหุ้น 75% เหลือ 25% เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่

เมื่อไม่นานมานี้ นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาประกาศเปิดเสรีการประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศมากขึ้น โดยได้ผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้ประกอบการจากเดิมคนไทยต้องมีสัดส่วนถือหุ้น 3 ใน 4 เหลือ 1 ใน 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ๆ สามารถเข้ามาให้บริการ ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันที่มากขึ้น และจะช่วยลดค่าธรรมเนียมโดยรวมลง เพราะในปัจจุบันค่าธรรมเนียมการโอนเงินของประชาชนรายย่อยผ่านธนาคารพาณิชย์ และตัวแทนโอนเงิน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7% แต่ในการโอนไปยังบางประเทศอาจสูงถึง 10% ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค

ความน่าสนใจก็คือ การประกอบธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศการเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมในหลายประเทศ จะช่วยให้เกิดการแข่งขันและมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาให้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยโดยรวม

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายใหม่ ประกอบด้วย คนไทยที่ทำงานในต่างประเทศที่ต้องส่งเงินกลับให้ครอบครัว แรงงานต่างด้าวในไทยที่ต้องส่งเงินกลับผู้ประกอบการ SME ด้านท่องเที่ยว โรงแรม หรือ SME ที่ค้าขายผ่าน E-commerce รวมทั้งผู้ที่ค้าขายตามแนวชายแดน มีต้นทุนการโอนเงินและการทำธุรกิจที่ถูกลง รวมทั้งจะส่งเสริมให้การค้าชายแดนของประเทศมีความคล่องตัวและเติบโตมากขึ้น

นอกจากการเปิดเสรีข้างต้น ธปท. ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องมาแสดงตน ณ สถานประกอบการ ซึ่งจะทำให้การทำธุรกรรมสะดวก คล่องตัว ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น การเปิดเสรีครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการของ ธปท. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้รับบริการทางการเงินด้วยต้นทุนถูกลง สะดวก และทั่วถึงมากขึ้น เช่นเดียวกับการส่งเสริมบริการ E-payment ที่ผ่านมาที่ทำให้การโอนเงินในประเทศถูกลงอย่างมาก

DIGITAL BUSINESS CONSULT

สร้างโอกาสทางธุรกิจในยุค Digital ด้วยชุดความรู้จากประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ให้คุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างมีแบบแผน และเป็นรูปธรรม จัดตั้งและบริหารโดย ดร.โดม อุดมธิปก ไพรเกษตร เพื่อสนับสนุนที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ SMEs และนักการตลาดรุ่นใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการให้คำปรึกษา สร้างความเข้าใจ ประยุกต์แนวคิด และใช้เครื่องมือ Digital เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจก้าวทัน Digital 4.0 ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *