หลักสูตร

DIGITAL VDO CONTENT STREAMING OBS PROGRAM​

วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2562

หัวข้อในการอบรม

  • การตั้งค่าของโปรแกรม OBS
  • การตั้งค่าโปรแกรม OBS สำหรับLive
  • สร้างสถานี TV. Online ใน 3 Platform Facebook ,YouTube และ Twitter
  • ตั้งค่าโปรแกรม (Setting) เมนู (Menu )และเทคนิคการใช้
  • ทดลองออกจริงอากาศผ่าน สถานี TV. Online
ราคาบัตร 3,745 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง และค่าจอดรถ)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-Mail  : [email protected]
Mobile : 083-8536076
 
กรณีต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษี 
กรุณากรอกที่อยู่ของ พร้อมเลขที่ประจำตัวผู้ภาษีของบริษัทท่าน   
กรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันอบรม
ที่อยู่ : บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด 125/55  ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 12 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549104201    

กำหนดการอบรม​

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 12.00 น. อบรมหลักสูตร “ สร้างสถานี TV. Online ด้วย OBS ”
  • การตั้งค่าของโปรแกรม OBS
  • การตั้งค่าโปรแกรม OBS สาหรับLive
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. สร้างสถานี TV. Online ใน 3 Platform Facebook ,YouTube และ Twitter ตั้งค่าโปรแกรม (Setting) เมนู (Menu )และเทคนิคการใช้
14.30 – 16.30 น. ทดลองออกจริงอากาศผ่าน สถานี TV. Online
  • ฉากและองค์ประกอบของฉาก (Scene & Source) เช่น เทคนิค” Chroma Key” การใส่ Loop logo หลายอัน การเพิ่มและแต่งเสียง
16.30 น. “ผู้อบรมและวิทยากรถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก” จบการอบรม-ผู้อบรมเดินทางกลับ

พบกับความเป็น Real-time ที่เหนือชั้นในเครือข่ายสังคมออนไลน์

ในหลักสูตร DIGITAL VDO CONTENT LIVE STREAMING OBS PROGRAM 

ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจการถ่ายทอดออนไลน์อย่างมีคุณภาพ และผู้ที่ต้องการมีสถานีเป็นของตัวเอง เราสอนให้คุณ ON AIR ได้ง่ายๆ ใน 1 วัน ด้วยโปรแกรม OBS studio 

สร้างสถานี TV.Online พร้อมกันใน 3 Platform Facebook  YouTube และ Twitter  ลงทุนหลักพัน เพื่อสร้างงานมูลค่าหลักล้าน
เรากล้าการันตีว่า คุณจะได้ ON AIR  ในแพลตฟอร์มใหม่ที่ใช้งานได้เวิร์คเหนือความคาดหมาย

Our Experts

คุณยุทธนา จันทวงศ์

ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์และการทำ VDO Contentบนสื่อโซเชียลมีเดียให้กับผู้ประกอบการและนักสื่อสารด้านการตลาดดิจิทัล

แสดงความคิดเห็น